Δημιουργήθηκε το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής

02/02/2013

Η σύσταση και λειτουργία του “Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής”, είναι μια κοινωνικής πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχουν όλοι οι επιχειρηματικοί φορείς της Βορείου Ελλάδος (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης). Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), με σκοπό την υλοποίηση δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και ειδικότερα την παροχή κάθε υποστήριξης της επιχειρηματικής κοινότητας προς τους φορείς που προσφέρουν κοινωνικό έργο, ιδιαίτερα προς τα παιδιά και τους νέους.

Δημιουργήθηκε το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής

 

Δημιουργήθηκε το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής

 

Δημιουργήθηκε το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής

Φορείς του Δικτύου μας