Επικοινωνία

ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΡΩΓΗΣ

Πλ. Μοριχόβου 1
ΤΚ 546 25 – Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 539817 εσωτ. 109
Fax  2310 541933
Email: info@solidaritynet.gr