Γίνε Αρωγός

Για την δήλωση ενδιαφέροντος Αρωγής - Προσφοράς, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Δωρεοδόχοι

Για την δήλωση ενδιαφέροντος Δωρεοδόχου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Οι Σκοποί του Δικτύου

Το Δίκτυο κινητοποιεί τις επιχειρήσεις και αξιολογεί, αναπτύσσει και προωθεί εργαλεία για την εφαρμογή των αρχών του.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ